• Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Koperty Twoich marzeń.

  Pełny asortymet, kolorystyka, personalizacja.
 • Nadruki na kopertach.

  - tak Cię widzą, jak do nich napiszesz!
 • Drukujemy WSZYSTKO!

  Bo w kopercie najważniejsza jest zawartość.

Nowości produktowe

 • Nowe koperty z klejem nakładanym na gorąco
 • Łatwe i szybkie zaklejanie
 • Lepsza ochrona korespondencji
koperta z klejem nakładanym na gorąco

Certyfikaty

CERTYFIKAT FSC ®

 

FSCR3d67k.cmyk.jpg

 

Proszę pytać o produkty z certyfikatem FSC®.

Miło nam poinformować, że A&G Koperty sp. z o.o. Gołdapska Fabryka Kopert od 30.10.2008 jest posiadaczem certyfikatu pochodzenia produktu FSC® o numerze BV-COC-929472.

Realizacja projektu z Funduszy Europejskich - Wzmocnienie konkurencyjności A&G Koperty

logo FE Polska Wschodnia rgb 1

UE EFRR rgb 1

 

 

 

 

A&G KOPERTY Gołdapska Fabryka Kopert Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wzmocnienie konkurencyjności A&G Koperty poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania i wykorzystania wzornictwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetoweji I Przedsiębiorcza Polska WschodniaDziałania 1.4 Wzór na konkurencję
I Etap

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu o wyróżniającym się nowoczesnym wzornictwie.

Całkowita wartość projektu wynosi 75522,00 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 61400,00 zł
Wartość dofinansowania projektu z UE: 52190,00 zł

A&G Koperty Gepardem Biznesu 2016

Miło nam poinformować że firma A&G Koperty została ujęta w 11 edycji konkursu Gepardy Biznesu i uzyskała tytuł Gepard Biznesu 2016.

Spośród 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego Biznesu w lutym  2017 r., tytuł Gepard Biznesu 2016 uzyskało 3971 firm, bo ich wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 150 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  a wartość ich kapitału była dodatnia.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.